Retten til å mene, si, blogge og tvitre

En av fordelene med et demokrati er friheten til å kontakte politikere for å prøve å påvirke dem i ønsket retning. I går for eksempel sendte jeg en tweet til Jens Stoltenberg med en oppfordring om å forby pelsoppdrett.

Ja, til og med kritisere norske myndigheter og politikere kan man uten å risikere livet. Det er ikke like selvsagt alle steder. Bloggeren Maikel Nabil ble fengslet fem ganger fordi egyptiske myndigheter ikke likte det han skrev. Journalisten Anna Politkovskaya ble drept i 2006 fordi hun satt søkelyset på menneskerettighetsbrudd i Russland, mens kinesiske myndigheter straffer journalister de mener undergraver ettpartistaten. Felles for de tre statene er motviljen mot kritikk, og viljen til å slå hardt tilbake mot fiender.

For å leve i frihet måtte Maikel Nabil flytte fra Egypt. Nå bor han i Tyskland, og holder blant annet foredrag om situasjonen i hjemlandet. En situasjon som «kan eksistere fordi andre land ikke vet hvor ille det er,» sa Nabil på Menneskerettighetsuka i Oslo. For eksempel har over 12 000 sivile egyptere blitt stilt for militær domstol og idømt fengselsstraffer for å bruke ytringsfriheten sin.

Nabil understreket at internasjonale kampanjer har effekt slik som Amnestys kampanje for hans løslatelse. Gjennom Amnesty kan nå vi i Norge komme tettere på aktivister i Midtøsten og Nord-Afrika gjennom twitterkontoen @MENAvoices som inneholder aktivistenes meldinger oversatt til norsk. Amnesty oversetter til arabisk for de som vil gi direkte respons til aktivistene. Er du ikke på Twitter ennå, er dette en god grunn til å starte nå.

M6

Kommentar: Informasjonen om Kina, Russland og Egypt er hentet fra morgenseminarene på Menneskerettighetsuka i Oslo.

Slaveri på 18 minutter

Gjennomsnittsprisen for en slave i dag er på 90 dollar, det tilsvarer ca 500 norske kroner eller omtrent det samme som middag for to på en mellompriset restaurant.

I sin Ted Talk fra 2010 forteller Kevin Bales hva det moderne slaveriet er og hva som skal til for å bekjempe det. Bales er verdens fremste ekspert på moderne slaveri, og en av grunnleggerne av Free the Slaves. Han har skrevet en rekke bøker om temaet, blant annet Disposable People: New Slavery in the Global Economy om slaveri i Thailand, Mauretania, Brasil, India og Pakistan.

Klikk her for å vite mer om nåtidens slaver og systemene de er fanget i. Det er absolutt verdt 18 minutter!

bilde (1)

Fra lanseringen av Stopp menneskehandel av barn og unge sammen med The Body Shop i Oslo, 2010.

Hvor mange slaver jobber for deg?

I begynnelsen av januar fikk jeg mine 15 sekunder med berømmelse i egenskap av engasjementet mitt i Antislaveriselskapet. Jeg var med på Ekko i P2 og ble også intervjuet av Vårt Land. Bakgrunnen var at journalistene hadde tatt testen Slavery Foot Print, og var sjokkert over hvor mye slaveri det er i varer og produkter vi omgir oss med. I henhold til Free the Slaves er det 27 millioner slaver i verden – de jobber blant annet i fabrikker, i bordeller, i gruver og i landbruket, og produktene de lager havner også her i Norge.

Det er lett å miste piffen når man oppdager et problem som er så omfangsrikt, og ikke minst sammensatt og vanskelig. Det er det viktig å ikke gjøre! I kampen mot slaveri har vi alle sammen en rolle en spille, både myndigheter, internasjonale organisasjoner, kommersielle selskaper, pressgrupper og forbrukere.

I utgangspunktet er det myndighetene i hvert enkelt land som er ansvarlige for at menneskerettighetene til  innbyggerne deres ikke blir krenket, men vi vet at virkeligheten er annerledes. Uzbekistan, for eksempel, tjener milliarder på bomull som de tvinger sin egen befolkning til å plukke, både barn og voksne. Derfor er pressgruppene viktige; de setter søkelyset på praksis som myndigheter og/eller selskaper må forbedre. Og pressgruppene trenger interesserte forbrukere! Interesse skaper oppmerksomhet, og oppmerksomhet skaper endring. Så start din kamp mot slaveriet med å sende Walk Free sin appell til verdens største selskaper om at de må stoppe slaveri i produksjonskjeden nå.

walkfree_image_2351_full